Είναι δεδομένο ότι ένα πακέτο λογισμικού ανάλυσης και διαστασιολόγησης κατασκευών, όσο αξιόπιστο και να είναι, είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την αρτιότητα μιας στατικής μελέτης. Επιπλέον, σε καμμία περίπτωση, δεν μπορεί κάποιο στατικό πρόγραμμα να υποκαταστήσει το μελετητή δομοστατικό μηχανικό. Όταν όμως το κατάλληλο λογισμικό συνδυάζεται με εμπειρία και τεχνογνωσία, είναι χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο για τη ρεαλιστική προσομοίωση, την ακριβή ανάλυση και την ασφαλή διαστασιολόγηση των κατασκευών.


Κατά την εκπόνηση μεγάλου αριθμού μελετών από το 1996 έως και σήμερα, έχουμε χρησιμοποιήσει και πειραματιστεί με αρκετά πακέτα ανάλυσης και διαστασιολόγησης προκειμένου να επιτυγχάνεται κάθε φορά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα όσον αφορά την ασφάλεια αλλά και την οικονομία.

Έτσι το γραφείο μας διαθέτει νόμιμες άδειες λειτουργίας των παρακάτω στατικών προγραμμάτων:

  1. ETABS της CSI
  2. EC-PRAXIS της GSI-Hellas
  3. KANEPE Extended της GSI-Hellas
  4. SCADA της ACE-Hellas
  5. HOLOBIM της π-systems
  6. NEXT της Computec Software
  7. Autometal της CCS
  8. Beton Express, Fedra, Wood express της RUNET Software