ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ – ΣΥΜΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

  1. Προσθήκη 1700 m2 κατ’ επέκταση εμπορικής αποθήκης στατικά εξαρτημένης σε υφιστάμενο κτίριο 5000 m2 στο δήμο Αιγιαλείας (2013)
  2. Παρασκευαστήριο ζωοτροφών στην Αμυγδαλιά του δήμου Δωρίδος (2013)
  3. Αίθουσα αναψυχής και εστιάσεως (κέντρο διασκέδασης) επιφάνειας 1700 m2 στη Μυρτιά του δήμου Αιγιαλείας (2006)
  4. Διώροφο κτίριο κατοικιών στον Ελαιώνα του δήμου Αιγιαλείας (2009)
  5. Διώροφο κτίριο τριών κέντρων αναψυχής στον Παντοκράτορα του δήμου Λαγανά στη Ζάκυνθο (2007)
  6. Βιοτεχνικό κτίριο 700 m2 (αλουμινοκατασκευές, σιδηροκατασκευές, ξυλουργείο) στις Παλιοκαμάρες του δήμου Αιγιαλείας (2007)
  7. Βιοτεχνικό κτίριο 1200 m2 επεξεργασίας μαρμάρου στην Παλιά Κουλούρα του δήμου Αιγίου (2003)
  8. Βιοτεχνικό κτίριο κοπής και διαμόρφωσης χάλυβα οπλισμού με 4 γερανογέφυρες επιφάνειας 1200 m2 στις Καμάρες του δήμου Αιγιαλείας (2005)