Η λεπτομερής σχεδίαση αποτελεί μία εργασία στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση από το γραφείο μας. Τα σχέδια φτιάχνονται σχεδόν «εξ’αρχής» χωρίς το πλεονέκτημα από άποψης χρόνου της αυτοματοποίησης του υπολογιστή η οποία μπορεί μεν να εξοικονομεί χρόνο σχεδίασης, αλλά υστερεί σε αναλυτική παρουσίαση και κατασκευαστικές λεπτομέρειες, με αποτέλεσμα πολλές φορές τη σπατάλη των υλικών ή ακόμη και λάθη κατά την κατασκευή (π.χ. λανθασμένη τοποθέτηση διαμήκους οπλισμού δοκών και μάλιστα κάποιες φορές με επιζήμια αποτελέσματα για τον ικανοτικό έλεγχο κόμβων, μη σωστή διαμόρφωση μεταλλικών κόμβων κ.λ.π.). Έτσι, φροντίζουμε πάντα να εμπλουτίζονται τα σχέδια με τις απαραίτητες κατασκευαστικές λεπτομέρειες, έτσι ώστε να καθίσταται εύκολη η εφαρμογή της μελέτης στο εργοτάξιο ή και στο εργοστάσιο.


Παρακάτω φαίνονται κάποια ενδεικτικά σχέδια από μελέτες που έχουν εκπονηθεί:

 

 

Κτίρια Οπλισμένου Σκυροδέματος

View the embedded image gallery online at:
https://xt-engineer.gr/gr/sxediasi#sigProGalleria6bb0ccc270

 

 

 

Μεταλλικές - Σύμμικτες Κατασκευές

View the embedded image gallery online at:
https://xt-engineer.gr/gr/sxediasi#sigProGalleriad4bbf16e22

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://xt-engineer.gr/gr/sxediasi#sigProGalleria758265004a

 

 

 

Αποτίμηση - Ενίσχυση 

View the embedded image gallery online at:
https://xt-engineer.gr/gr/sxediasi#sigProGalleriac5a90e769d
 

 

 

Φέρουσα Τοιχοποιΐα 

View the embedded image gallery online at:
https://xt-engineer.gr/gr/sxediasi#sigProGalleria2f907cead0
 

 

 

 

Ξύλινες Κατασκευές

 

View the embedded image gallery online at:
https://xt-engineer.gr/gr/sxediasi#sigProGalleriadd48f6973d