Εκτύπωση
  1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
  2. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ Α.Μ.Ε.Α.
  3. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ ΤΟ Π.Δ. ΤΗΣ 24.4/3.5.85 (ΦΕΚ 181Δ’)