Το γραφείο μας βρίσκεται στο Αίγιο του νομού Αχαΐας. Πλαισιώνεται από μηχανικούς με πολυετή εμπειρία στο σχεδιασμό αλλά και την κατασκευή κτιριακών έργων.

 

Βασικό αντικείμενό μας είναι η εκπόνηση στατικών μελετών κτιριακών έργων αλλά και η επίβλεψη των οικοδομικών εργασιών που αφορούν στο φέροντα οργανισμό, είτε πρόκειται για νέα κατασκευή είτε για επισκευή/ενίσχυση υφιστάμενης.

 

Από το 1996 που ξεκινήσαμε, έως σήμερα έχει εκπονηθεί επιτυχώς μεγάλο πλήθος μελετών είτε του δημοσίου, είτε του ιδιωτικού τομέα (μονοκατοικίες, πολυκατοικίες μέχρι 10 ορόφους, εκκλησίες, βιομηχανικά ή βιοτεχνικά κτίρια, κτίρια γραφείων ή καταστημάτων, κερκίδες, μεταλλικές ή σύμμικτες κατασκευές και επισκευές ή ενισχύσεις σεισμοπλήκτων ή μη κτιρίων).

 

Αναλαμβάνουμε μελέτες όχι μόνο στο νομό Αχαΐας αλλά και σε όλο τον Ελλαδικό χώρο αφού με τη χρήση του διαδικτύου, η απόσταση παύει να είναι εμπόδιο στην εκπόνηση μελετών.

 

Επίσης είναι δυνατή η εκπόνηση μελετών με βάση τους Ευρωκώδικες και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού αφενός υπάρχει η τεχνογνωσία και αφ’ ετέρου τα λογισμικά που διαθέτουμε υποστηρίζουν τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα.

 

Υπεύθυνος μηχανικός:  Λάμπης Τριανταφυλλόπουλος, πολιτικός μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών